Miss L Hawkins                                     Miss C Brewer                                        Mrs A Wilkie

Class Teacher                                      Teaching Assistant                                  SEN Co-ordinator

 

Follow the links below to view news and planning for Blue Class:

Blue Class Spring newsletter Jan 19

Blue Class Autumn newsletter